Behandling

Behandling

Formålet med fibrombehandling er at mindske symptomerne (blødning, smerter) og/eller at gøre fibromet (muskelknuden) mindre.

Behandling af muskelknuder

Der findes flere risikofaktorer for udvikling af muskelknuder (fibromer). De skyldes sandsynligvis en kombination af forskellige faktorer, og man ved, at hormonerne østrogen og progesteron favoriserer væksten af muskelknuder. Derfor er en del behandlinger rettet mod disse hormoner.

Lægerne tager hensyn til flere faktorer, når de skal beslutte hvilken behandling, der er den bedste. Symptomernes alvorlighedsgrad, muskelknudernes størrelse og placering, patientens alder samt ønsker, hvad angår bibeholdelse af livmoderen og evnen til at blive gravid er alle vigtige faktorer, som påvirker behandlingsbeslutningen. Drøft de forskellige behandlingsmuligheder med en gynækolog.

Der findes følgende behandlingsmuligheder Behandlingsmetoder

Lægemidler

Følgende lægemidler anvendes ofte til behandling af livmoderfibromer, i de fleste tilfælde for at holde symptomerne under kontrol:

 • P-piller og hormonet progesteron
 • Hormonspiral
 • Selektive progesteronreceptormodulatorer (SPRM)
 • GnRH-agonister

Ikke-kirurgiske behandlinger

Der findes flere forskellige ikke-kirurgiske behandlinger mod muskelknuder, fra ikke-invasive til minimalt invasive indgreb. Du og din gynækolog bør drøfte de forskellige muligheder, og især de muligheder, der er egnede for dig med udgangspunkt i netop dine gener.

 • Myolyse
 • Embolisering (aflukning) af arterier i livmoderen

Operation

Hvis lægemidler ikke har den ønskede virkning, og dine symptomer er særligt generende, er der mulighed for en operation. Der findes flere forskellige operationstyper, der kan overvejes. Din gynækolog vil fortælle dig om de forskellige muligheder og om fordele og eventuelle risici ved de forskellige indgreb.

 • Hysterektomi
 • Myomektomi
  • Abdominal myomektomi
  • Hysteroskopisk eller vaginal myomektomi
  • Laparoskopisk myomektomi

Lægemidler Lægemidler

Følgende lægemidler anvendes ofte til behandling af muskelknuder (fibromer), i de fleste tilfælde for at holde symptomerne under kontrol: Spørg din læge til råds, så du får de rigtige oplysninger.

P-piller og hormonet progesteron

Præventionsmidler forhindrer ægløsning og afbryder dermed den naturlige menstruationscyklus.

Præventionsmidler af kombinationstypen, som både indeholder østrogen og progesteron, giver ofte mindre kraftige og mere regelmæssige blødninger. De anvendes til behandling af milde blødningsproblemer. Progesteron har en hæmmende virkning på livmoderslimhinden og anvendes til behandling af menstruationsforstyrrelser (som i visse tilfælde kan skyldes fibromer).

Hormonspiral

En spiral er et lille livmoderindlæg, der føres ind i kvindens livmoder, og som afgiver et hormon kaldet progesteron. Hormonspiralen anvendes som regel som et præventionsmiddel, men kan også anvendes til behandling af kraftige menstruationsblødninger (som i visse tilfælde kan skyldes fibromer).

Selektive progesteronreceptormodulatorer–SPRM’er

Lægemidlet virker ved at påvirke aktiviteten af progesteron, som er et naturligt hormon i kroppen. Lægemidlet anvendes til behandling af symptomer forårsaget af fibromer livmoderen. Det anvendes enten før en fibromoperation eller til langtidsbehandling af symptomer, der er forårsaget af fibromer. Ved brug af lægemidlet aftager de fibrom-forårsagede blødninger, og fibromet kan svinde.

Gonadotropinfrigørende hormonagonister (GnRH-agonister)

GnRH-agonister hæmmer dannelsen af de hormoner, der er indblandet i kvindens normale menstruationscyklus. Dette fører til nedsat frigørelse af østrogen og bevirker, at fibromet krymper. GnRH- agonister kan anvendes som forbehandling inden en operation for at få livmoderfibromet til at svinde ind.

Ikke-kirurgiske behandlinger Ikke-kirurgiske behandlinger

Der findes flere forskellige muligheder for at behandle fibromer uden en operation, fra ikke- invasive til minimalt invasive indgreb. Du bør drøfte de forskellige muligheder med din læge, og især hvilke der er egnede for dig, med udgangspunkt i netop dine gener.

Embolisering (aflukning) af arterier i livmoderen

Embolisering af arterier i livmoderen (UAE) indebærer, at man via et kateter indfører små partikler, som stopper blodstrømningen til livmoderen (uterus). Det får muskelknuderne (fibromerne) til at krympe. Det er en effektiv behandling for kvinder, som ikke vil have børn.

Under indgrebet sprøjter røntgenlægen nogle små kugler (mikrosfærer) ind i arterierne i livmoderen for at lukke dem til. Tilførslen af ilt til livmoderen ophører, og indersiden af livmodervæggen begynder at koagulere. Koaglen opløses senere, når livmoderens blodforsyning vender tilbage, men fibromklumperne forandres ikke. Muskelknuderne forsvinder således på grund af manglen på blod og ilt.

Præcis som ved alle andre indgreb er der risici og komplikationer forbundet med embolisering, herunder nedsat æggestokfunktion, smerter, infektion og udflåd.

Operation Operation

Hvis lægemidler ikke har den ønskede virkning, og dine symptomer er særligt generende, er der mulighed for en operation. Der findes flere forskellige operationstyper, der kan være relevante. Din læge bør henvise dig til en specialist, som kan fortælle dig om de forskellige muligheder og fordelene og eventuelle risici ved de forskellige indgreb.

Hysterektomi

Hysterektomi er en operation, hvor hele livmoderen bliver fjernet. Efter en hysterektomi kan kvinden ikke længere blive gravid, og hun har ingen menstruation, uanset hendes alder. Hysterektomi er en endegyldig fibrombehandling, eftersom indgrebet ikke alene fjerner alle muskelknuderne, men også risikoen for at de vender tilbage

 • Partiel: Kun livmoderen
 • Total: Livmoder, livmoderhals og undertiden æggestokke
 • Radikal: Livmoder, livmoderhals, øvre del af skede og oftest æggestokke

Hysterektomi medfører visse risici, såsom blodtab og smerter efter indgrebet. Hysterektomi kan også have psykiske følgevirkninger.

Myomektomi

Myomektomi er et overordnet begreb for operationer, hvor selve muskelknuden (fibromet) bliver fjernet med minimal virkning på livmoderen og kvindens frugtbarhed. Der findes dog en lille risiko for ruptur (brud) på livmoderen i forbindelse med fremtidige graviditeter. Myomektomi udføres hovedsageligt på tre forskellige måder:

 • Laparoskopisk myomektomi
 • Hysteroskopisk eller vaginal myomektomi
 • Abdominal myomektomi

Laparoskopisk
myomektomi

Laparoskopisk eller robotassisteret myomektomi anvendes til fjernelse af subserøse eller stilkede fibromer (muskelknuder).

Metoden indebærer, at man indfører et laparoskop og andre instrumenter igennem et snit i maven og skærer muskelknuden af livmodervæggen. Livmoderen kan altså bevares. I visse tilfælde anvendes der en robot, hvis muskelknuden er svær at nå.

Der laves nogle små snit i maven for at få adgang til muskelknuderne. Takket være robotassisteret myometomi kan mange kvinder, som tidligere ville være tvunget til laparotomi, i stedet opereres med en minimalt invasiv teknik.

Når muskelknuderne er blevet lokaliseret, skrabes de af livmodervæggen. Metoden forårsager minimal blødning og ardannelse.

Hysteroskopisk eller
vaginal myomektomi

Ved hysteroskopisk myomektomi anvendes der et hysteroskop, dvs. et instrument, der er udstyret med et kamera og en lampe.

Hysteroskopet føres ind gennem livmoderhalsen, så lægen kan inspicere livmoderens inderside. Når muskelknuderne er blevet lokaliseret, anvendes der et andet instrument til at skære dem i mindre stykker, et såkaldt resektoskop. De små stykker fjernes herefter gennem livmoderhalsen.

Abdominal myomektomi

Abdominal myomektomi (via maven) anvendes, når muskelknuderne (fibromerne) er blevet så store eller så mange, at de ikke kan behandles på anden vis.

Kirurgen lægger et lille snit i maven, for at nå frem til livmoderen og fjerne muskelknuderne. Når muskelknuderne er blevet lokaliseret, skrabes de af livmodervæggen. Metoden forårsager minimal blødning og ardannelse.

Send this to friend